Instruktor ds. kultury – oferta pracy.

Instruktor ds. kultury – oferta pracy.

     Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie    zatrudni osobę do pracyNA STANOWISKO INSTRUKTOR DS. KULTURYna podstawie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze czasu pracy 1 etatu Szczegółowe informacje dotyczące:– wymagań stawianych kandydatom– zakresu wykonywanych zadań– wymaganych dokumentówzostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl, tel. (0-44) 731-32-30. Oferty należy składać w terminie do 07.08.2020 roku

     Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie
    zatrudni osobę do pracy
NA STANOWISKO
INSTRUKTOR DS. KULTURY
na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze czasu pracy 1 etatu

Szczegółowe informacje dotyczące:
– wymagań stawianych kandydatom
– zakresu wykonywanych zadań
– wymaganych dokumentów
zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gok.bip.kleszczow.pl, tel. (0-44) 731-32-30.

Oferty należy składać w terminie do 07.08.2020 roku

Skip to content