InformacjeObozyWażne informacjeWydarzenia

Propozycja obozów zimowych 2024 dla dzieci i młodzieży.

Aktualności:

PROPOZYCJA OBOZÓW ZIMOWYCH 2024

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I MŁODZIEŻY STUDIUJĄCEJ (NIEPRACUJĄCEJ)

 1. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
 2. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
 3. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
 4. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (niepracujących) połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

GOK zastrzega sobie prawo podziału uczestników na grupy inne niż wyżej wymienione.

Prosimy o przemyślane dokonywanie zapisów w oparciu o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami i „Regulaminem obozu”.

UWAGA!

 1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
 2. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie Gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
 3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
  • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00,
  • Wtorek od godz. 11:00 do godz. 18:00
 4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
  • Złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej,
  • Złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna/uczestnika obozu powyżej 16 roku życia wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku (po uprzednim zapoznaniu się z ”Regulaminem obozu” oraz „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych”),
  • Uiszczenie opłaty wpisowej.
 5. Karty kwalifikacyjne, regulamin, informacja o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenia dostępne są do pobrania w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej GOK.
 6. Odpłatność za obóz w kwocie 400,00 zł.
 7. Zapisy wyłącznie od 04.09.2023 r. do dnia 13.09.2023 roku do godz. 15:00 – zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą przyjmowane.
 8. W przypadku gdy zapisanych będzie mniej niż 40 osób, decyzja o organizacji obozu podejmowana będzie po analizie zasadności i możliwości organizacji obozu.
 9. Termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Dokumenty zapisowe do pobrania:

W miarę możliwości prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów.

Zobacz również:

Skip to content