Obozy – informacje

W tej zakładce znajdują się informacje dot. nadchodzących obozów organizowanych przez GOK. Znajdziesz tu m.in. informacje, karty kwalifikacyjne, oświadczenia, regulaminy wyjazdów.

PROPOZYCJA OBOZÓW ZIMOWYCH 2024

PROPOZYCJA OBOZÓW ZIMOWYCH 2024

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

I MŁODZIEŻY STUDIUJĄCEJ (NIEPRACUJĄCEJ)

 

  1. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
  2. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
  3. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
  4. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (niepracujących) połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

 

GOK zastrzega sobie prawo podziału uczestników na grupy inne niż wyżej wymienione.

 

Prosimy o przemyślane dokonywanie zapisów w oparciu o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami i „Regulaminem obozu”.

UWAGA!

 

  1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
  2. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie Gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
  3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
    • Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00,
    • Wtorek od godz. 11:00 do godz. 18:00
  4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
    • Złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej,
    • Złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna/uczestnika obozu powyżej 16 roku życia wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku (po uprzednim zapoznaniu się z ”Regulaminem obozu” oraz „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych”),
    • Uiszczenie opłaty wpisowej.
  5. Karty kwalifikacyjne, regulamin, informacja o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenia dostępne są do pobrania w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej GOK.
  6. Odpłatność za obóz w kwocie 400,00 zł.
  7. Zapisy wyłącznie od 04.09.2023 r. do dnia 13.09.2023 roku do godz. 15:00 – zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą przyjmowane.
  8. W przypadku gdy zapisanych będzie mniej niż 40 osób, decyzja o organizacji obozu podejmowana będzie po analizie zasadności i możliwości organizacji obozu.
  9. Termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

 

Propozycja obozów zimowych 2024 – Dokumenty

Dokumenty zapisowe do pobrania:

 REGULAMIN

 OSWIADCZENIE-SZKOLY-PONADPODSTAWOWE-I-STUDENCI

 OSWIADCZENIE-SZKOLY-PODSTAWOWE

 INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH

 KARTA-KWALIFIKACYJNA

 W miarę możliwości prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów.

Kasa GOK czynna jest:
* w godzinach 8:00 – 15:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)
* w godzinach 11:00 – 18:00 (wtorek)

Skip to content