Kontakt z nami:

Zadzwoń do nas lub skorzystaj z Formularza Kontaktowego by wysłać nam wiadomość.

gok kleszczow

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie

ul. Główna 74
97-410 Kleszczów

NIP: 769-21-67-546
REGON: 100623525

BS Kleszczów
37 8978 0008 0006 3799 2000 0010

KONTAKT Z NAMI:

TELEFON:

+48 44 731-32-30

ADRES E-MAIL:

Inspektor Ochrony Danych:

Kontakt z nami:

  Formularz zapisu na otrzymywanie
  informacji SMS o wydarzeniach GOK:

  Zasady korzystania z usługi otrzymywania WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH (SMS)

  1. Korzystanie z usługi otrzymywania informacji o organizowanych przez GOK imprezach/wydarzeniach kulturalno-oświatowych jest dobrowolne
  2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia (wersja papierowa) lub formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://gok.kleszczow.pl/kontakt/
  3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych – na podany w procesie rejestracji numer telefonu zostanie wysłany SMS z informacją o aktywacji subskrypcji usługi
  4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem: https://gok.kleszczow.pl/kontakt/
  5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi można zgłaszać w siedzibie GOK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sms@gok.kleszczow.pl

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, z siedzibą: 97-410 Kleszczów, ul. Główna 74
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres siedziby GOK lub poprzez e-mail: iod@gok.kleszczow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania wiadomości tekstowych o organizowanych przez GOK imprezach/wydarzeniach kulturalno-oświatowych (m.in. spektaklach, seansach, widowiskach) na podany nr telefonu
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięciu wyrażonej zgody w dowolnym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  6. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  7. Podanie danych na potrzeby realizacji celów, których podstawą jest zgoda jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów
  8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty realizujące wysyłkę SMS, usługi informatyczne, hostingowe)
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych
   Nasze placówki

   Placówki Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się w każdej miejscowości naszej Gminy. W placówkach tych odbywają się różne zajęcia i warsztaty artystyczne oraz pełnią one także funkcję ogólnodostępnych świetlic. Poniżej znajdziecie dane teleadresowe wszystkich placówek GOK:

   GOK Kleszczów
   ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów

   WOK Kamień
   Kamień 21, 97-410 Kleszczów

   WOK Rogowiec
   ul. Wiejska 29, 97-410 Kleszczów

   WOK Antoniówka
   Antoniówka 48, 97-410 Kleszczów

   WOK Wolica
   Wolica 120, 97-410 Kleszczów

   WOK Czyżów
   ul. Stalowa 54, 97-410 Kleszczów

   WOK Łękińsko
   ul. Szkolna 2, 97-410 Kleszczów

   WOK Łuszczanowice
   ul. Turkusowa 3, 97-410 Kleszczów

   WOK Żłobnica
   Żłobnica 25, 97-410 Kleszczów

   Skip to content