Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie

ul. Główna 74
97-410 Kleszczów

NIP: 769-21-67-546
REGON: 100623525

tel. +48 44 731-32-30
fax. +48 44 731-35-63

BS Kleszczów
37 8978 0008 0006 3799 2000 0010

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iod@gok.kleszczow.pl

Wyślij wiadomość email korzystając z formularza.


  Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? dalej RODO ? (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, że Administratorem systemu monitoringu jest:

  Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów.
  1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu pracy, tj. prawnie uzasadnionych celów ? zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@gok.kleszczow.pl
  3. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez 14 dni.
  5. Każdemu przysługuje prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych, w uzasadnionych przypadkach
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Skip to content