Miejsce kultury!

Kleszczów

Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.

Spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Kształtuje aktywne zachowania kulturalne, sama wytwarza ich wzory, animuje twórczość amatorską. Dostępnymi środkami twórczo kultywuje tradycje regionalne, wydobywając z nich aktualne i cenne wartości.

W sposób wzorcowy łączy tradycję ze współczesnością, proponując często w nowoczesnej formie to, co stare i zapomniane.

Instytucja to nie tylko budynki i przestrzeń - to przede wszystkim ludzie. Dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy, poświęceniu i wrażliwości powstaje twórcze i edukacyjne działanie.

GOK jest samorządową instytucją kultury z siedzibą w Kleszczowie. Obszar działania to gmina Kleszczów.

Skip to content