Zapisy na obozy letnie 2022

Zapisy na obozy letnie 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, że zapisy na obozy letnie podczas wakacji w 2022 r. będą przyjmowane do 01 marca 2022 r. Obozy planowane są na miesiąc LIPIEC 2022 r. z możliwością rozpoczęcia od dnia 27.06.2022 r. Podejmując decyzję o zapisach należy liczyć się z możliwymi trudnościami, np. obowiązkiem kwarantanny lub izolacji, testów, przeprowadzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, że zapisy na obozy letnie podczas wakacji w 2022 r. będą przyjmowane do 01 marca 2022 r. Obozy planowane są na miesiąc LIPIEC 2022 r. z możliwością rozpoczęcia od dnia 27.06.2022 r.

Podejmując decyzję o zapisach należy liczyć się z możliwymi trudnościami, np. obowiązkiem kwarantanny lub izolacji, testów, przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na koszt rodziców/opiekunów prawnych.

Obozy mogą zostać odwołane z przyczyn obiektywnych przez GOK w Kleszczowie.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami zapisowymi ze szczególnym uwzględnieniem oświadczenia dotyczącego COVID.

Wypoczynek letni dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

1) 10-dniowy obóz przyrodniczo- plastyczny nad Morzem Bałtyckim: „Spotkanie z plastyką”

2) 7-dniowy obóz przyrodniczo- plastyczny w górach: „Spotkanie z plastyką”

Wypoczynek letni dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.

1) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim: „Scena nie jest nam obca”.

2) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu: „Artystyczne rozmaitości”.

Wypoczynek letni dla uczniów klas VII-VIII.

1) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim: „Scena nie jest nam obca”

2) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu: „Artystyczne rozmaitości”.

Wypoczynek letni dla młodzieży szkół średnich i studentów niepracujących.

1) 12-dniowy obóz edukacyjno-turystyczny w Bułgarii

Informacje:
1. Zapisy wyłącznie do dnia 01.03.2022 roku – zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą przyjmowane.
2. Odpłatność za obóz:
– 680,00 zł obóz 10-dniowy krajowy,
– 400,00 zł obóz 7-dniowy krajowy,

1.200,00 zł obóz 12-dniowy zagraniczny
3. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
4. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
5. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
– Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
– Wtorek od godz. 11.00 do godz. 18.00.
6. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
– Złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
– Złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
– Złożenie podpisanego regulaminu obozu letniego 2022 dla ograniczenia ryzyka zakażenia uczestników oraz kadry w czasie trwania epidemii COVID,
– Uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty.
7. Warunkiem zorganizowania w/w form obozu jest chęć uczestnictwa przynajmniej 40 osób w poszczególnych formach wypoczynku.
8. Termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o dwustronne drukowanie kart i oświadczeń.

Skip to content