InformacjeObozyWażne informacje

Ruszają zapisy na obozy letnie 2024

Aktualności:

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, że zapisy na obozy letnie podczas wakacji w 2024 r. będą przyjmowane do 12 lutego 2024 r. Obozy planowane są na miesiąc LIPIEC 2024 r. z możliwością rozpoczęcia od dnia 22 czerwca  2024 r.

Obozy mogą zostać odwołane z przyczyn obiektywnych przez GOK w Kleszczowie.

Prosimy o przemyślane dokonywanie zapisów w oparciu o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami i „Regulaminem obozu”.

 

Wypoczynek letni dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

1) 10-dniowy obóz przyrodniczo- plastyczny nad Morzem Bałtyckim: „Artystyczne rozmaitości”

2) 7-dniowy obóz przyrodniczo- plastyczny w górach: „Artystyczne rozmaitości”

Wypoczynek letni dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.

1) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim: „Artystyczne rozmaitości”.

2) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu: „Przygoda z  survivalem”.

Wypoczynek letni dla uczniów klas VII-VIII.

1) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim: „Artystyczne rozmaitości”

2) 10-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu: „Przygoda z survivalem”.

Wypoczynek letni dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów niepracujących.

1) 12-dniowy obóz edukacyjno-turystyczny we Włoszech.

 

GOK zastrzega sobie prawo podziału uczestników na grupy inne niż wyżej wymienione, w przypadku szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w zależności od ilości zapisanych osób.

Informacje:
1. Zapisy wyłącznie do dnia 12 lutego 2024 roku – zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą przyjmowane.
2. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
3. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
4. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
– Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
– Wtorek od godz. 11.00 do godz. 18.00.
5. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:

 – Zapoznanie się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych”,

– Zapoznanie się z „Regulaminem obozu dla dzieci i młodzieży organizowanego przez GOK w Kleszczowie”,
– Złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
– Złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna /uczestnika obozu powyżej 16 roku życia   wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku,
– Uiszczenie opłaty wpisowej.
6. Odpłatność za obóz:
– 340,00 zł obóz 10-dniowy krajowy,
– 200,00 zł obóz 7-dniowy krajowy,
– 600,00 zł obóz 12-dniowy zagraniczny

  1. Warunkiem zorganizowania w/w form obozu jest chęć uczestnictwa przynajmniej 40 osób w poszczególnych formach wypoczynku.
  2. Termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
  3. Podczas zapisów na obozy honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Dokumenty do pobrania:

Plakat dot. obozów letnich 2024

Zobacz również:

Skip to content