Zapisy na obozy letnie w 2020 roku

Zapisy na obozy letnie w 2020 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przestawia propozycję wyjazdów na obozy letnie w 2020 roku dla dzieci i młodzieży. Wyjazdy odbędą się w miesiącu lipcu 2020 r. Wypoczynek letni dla uczniów szkół podstawowych klas I-III. 1) 14-dniowy obóz przyrodniczo-przygodowy nad Morzem Bałtyckim: „W krainie fantasy”. 2) 7-dniowy obóz przyrodniczo-przygodowy w górach: „W krainie fantasy”. Wypoczynek letni

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie przestawia propozycję wyjazdów na obozy letnie w 2020 roku dla dzieci i młodzieży. Wyjazdy odbędą się w miesiącu lipcu 2020 r.

Wypoczynek letni dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

1) 14-dniowy obóz przyrodniczo-przygodowy nad Morzem Bałtyckim: „W krainie fantasy”.

2) 7-dniowy obóz przyrodniczo-przygodowy w górach: „W krainie fantasy”.

Wypoczynek letni dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.

1) 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim: „Cztery żywioły”.

2) 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim: „Świat nowoczesnych planszówek”.

Wypoczynek letni dla uczniów klas VII-VIII.

1) 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny nad Morzem Bałtyckim: „Przygoda youtubera”.

2) 14-dniowy obóz edukacyjno-rekreacyjny na Pojezierzu Mazurskim lub Pojezierzu Suwalskim: „Świat nowoczesnych planszówek”.

Wypoczynek letni dla młodzieży szkół średnich i studentów niepracujących.

1) 14-dniowy obóz edukacyjno – turystyczny w Chorwacji połączony z poznawaniem kultury i historii regionu.

Informacje:
1. Zapisy wyłącznie do dnia 17.12.2019 roku – zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą przyjmowane.
2. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
3. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
4. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
– Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
– Wtorek od godz. 8.00 do godz. 18.00.
5. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
– Złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
– Złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
– Uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty.
6. Odpłatność za obóz:
– 150 zł obóz 14-dniowy krajowy,
– 100 zł obóz 7-dniowy krajowy,
– 250 zł obóz 14-dniowy zagraniczny.
8. Warunkiem zorganizowania w/w form obozu jest chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób w poszczególnych formach wypoczynku.
9. Termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Skip to content