Zapisy na obozy zimowe na rok 2020

Zapisy na obozy zimowe na rok 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, iż zapisy na obozy zimowe podczas ferii w 2020 r. będą przyjmowane w terminie od 14 maja do 5 czerwca 2019 r. 1. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.2. 7-dniowy obóz szkoleniowo –

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, iż zapisy na obozy zimowe podczas ferii w 2020 r. będą przyjmowane w terminie od 14 maja do 5 czerwca 2019 r.

1. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
2. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
3. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
4. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (niepracujących) połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
5. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów połączony z zajęciami muzycznymi i tanecznymi oraz nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

Karta kwalifikacyjna zima 2020
Regulamin i oświadczenia szkoła podstawowa
Regulamin i oświadczenia szkoła ponadpodstawowa NIEPEŁNOLETNI
Regulamin i oświadczenia szkoła ponadpodstawowa i studenci PEŁNOLETNI
Regulamin i oświadczenia MOD

1. Zapisy wyłącznie do dnia 05.06.2019 roku – zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą przyjmowane.
2. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
3. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
4. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
– Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
– Wtorek od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Osoby dokonujące zapisu w godzinach popołudniowych (15.00-18.00), zobowiązane są do wcześniejszego uiszczenia wpłaty na wskazany przez GOK rachunek bankowy i przedłożenia dowodu wpłaty podczas zapisu.
5. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
– Złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
– Złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
– Uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty.
6. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia do odebrania siedzibie GOK w Kleszczowie oraz stronie internetowej GOK.
7. Odpłatność za obóz w kwocie 120 zł. Młodzieżowa Orkiestra Dęta – wyjazd bezpłatny.
8. Warunkiem zorganizowania w/w form obozu jest chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób w poszczególnych formach wypoczynku.
9. Termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Skip to content