Obozy zimowe 2020 plakat

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie informuje, iż zapisy na obozy zimowe podczas ferii w 2021 r. będą przyjmowane w terminie do 18 września 2020 r.

1. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
2. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
3. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie. 
4. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (niepracujących) połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

GOK zastrzega sobie prawo podziału uczestników na grupy inne niż wyżej wymienione.

Prosimy o przemyślane dokonywanie zapisów w oparciu o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami

Karta kwalifikacyjna zima 2021
Regulamin obozu COVID
Oświadczenie COVID
Regulamin i oświadczenie szkoła podstawowa
Regulamin i oświadczenie szkoła ponadpodstawowa osoby niepełnoletnie
Regulamin i oświadczenie szkoła ponadpodstawowa i studenci osoby pełnoletnie

UWAGA!

1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
2. W obozie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia, posiadająca stałe zameldowanie oraz stale zamieszkująca wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
– Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00,
– Wtorek od godz. 8.00 do godz. 18.00
4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
a. Złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej,
b. Złożenie podpisanego Regulaminu obozu zimowego 2021 dzieci i młodzieży dla ograniczenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry w czasie trwania epidemii COVID.
c. Złożenie wymaganych oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
d. Uiszczenie opłaty wpisowej.
5. Karty kwalifikacyjne, regulamin i oświadczenia do pobrania w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej GOK.
6. Odpłatność za obóz w kwocie 120 zł. Preferujemy płatność kartą.
7. Zapisy wyłącznie do dnia 18.09.2020 roku – zapisy po terminie ustalonym przez GOK nie będą przyjmowane.
8. Warunkiem zorganizowania w/w form obozu jest chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób w poszczególnych formach wypoczynku.
9. Termin oraz miejsce obozu podane zostaną po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Obowiązek informacyjny dot. danych osobowych

Skip to content